ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2015

2014

Orphee beinoglou balance 2014 Ισολογισμός ΟΒ 2014

Orphee beinoglou 2014 Ταμειακές Ροές ΟΒ 2014

Group balance 2014 Ισολογισμός Group 2014

Group 2014 Ταμειακές Ροές Group 2014

2013

Orphee beinoglou balance 2013 Ισολογισμός ΟΒ 2013

Orphee beinoglou 2013 Ταμειακές Ροές ΟΒ 2013

Group balance 2013 Ισολογισμός Group 2013

Group 2013 Ταμειακές Ροές Group 2013

2012

Orphee beinoglou balance 2012 Ισολογισμός ΟΒ 2012

Orphee beinoglou 2012 Ταμειακές Ροές ΟΒ 2012

Group balance 2012 Ισολογισμός Group 2012

Group 2012 Ταμειακές Ροές Group 2012