ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων.


Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ είναι αποφασισμένη να κάνει συνεχείς βελτιώσεις στη διαχείριση των επιπτώσεων που έχουν οι μεταφορές στο περιβάλλον και να επενδύει στη βιωσιμότητα τόσο του πλανήτη, όσο και της ίδιας της επιχείρησης. Συνεργαζόμαστε με τους κοινωνικούς μας εταίρους για την προώθηση της περιβαλλοντικής φροντίδας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την εκπαίδευση των ανθρώπων μας σχετικά με τα περιβαλλοντικά θεμάτα.

Orphee Beinoglou is fully committed to improving our Environmental Performance but we must take into consideration that our statistics are driven by our business volume, as well as our customer’s requirements.

A reduction of 2% over the next 3 years in the following categories based on the figures based on the figures declared below:
-Consumption of Electricity in 2017= KwH 1,435,700
-Consumption of Vehicle Fuel in 2017= Litres 254,000

An increase of 2% over the next 3 years, in the volume of our Waste Management.
-General Waste Management in 2017= Kgs 455,000

Consumption of Electricity in 2017= KwH 1,435,700 = 1,636t CO2 Emissions Consumption of Vehicle Fuel in 2017= Litres 254,000 = 585t CO2 Emissions All CO2 Emissions are estimates